توركمينيستان synonyms and antonyms

turkmenistan

English turkmenistan, turkmen, turkmenia, turkomen
Arabic تركمان, تركمانستان, تركمنستان, توركمينيستان

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net