عبارة جار و مجرور synonyms and antonyms

prepositional phrase

Arabic جار و مجرور, شبه جملة جار و مجرور, عبارة جار و مجرور
French syntagme prépositionnel, locution prépositionnelle, locution prépositive
Armenian կապային կառույց, նախդրավոր կառույց
Italian locuzione preposizionale, sintagma preposizionale
Russian предложная группа, предложно именное сочетание

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net