لادينيه synonyms and antonyms

irreligion

English irreligion, irreligiousness
Arabic لادينية, لادينيه

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net