مستقبل حسي synonyms and antonyms

sense organ

English organe sensoriel, receptor, sensory receptor
Malay organ perasa, reseptor, reseptor indra, reseptor sensori
Polish receptor, sensor
Portuguese receptor sensorial, órgão do sentido, órgão sensorial
Chinese 感官, 感觉器
Arabic جهاز استقبال حسي, عضو حس, مستقبل حسي
Catalan receptor, òrgan sensorial
Spanish órgano del sentido, receptor
Finnish aistin, aistinelin, aistinreseptori, reseptori
French organe des sens, récepteur, récepteur sensoriel
Italian organo sensorio, recettore, ricettore
Japanese 感覚器, 感覚器官, レセプタ, レセプター, 受容体, 受容器, 感官, 感覚受容器
Basque errezeptore, hartzaile
Persian عامل احساس, پذیرایی کننده, گیرنده
Galician receptor, receptor sensorial, órgano sensorial

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net