موی بافته synonyms and antonyms

braid

English braid, gold braid, braiding, lace, plait, pleach, string, tress, twist
Persian بافتن, برید, حاشیه, درهم بافتن, قیطان, موی بافته, نوار, گلابتون

pleat

English plait, ruffle, plicate

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net