مژه synonyms and antonyms

cilium

English eyelash, cilium, flagellum
Persian مژه, مژک

eyelash

English cilium, eyelash, lash
Persian تازیانه, تسمه, شلاق, مژه, مژگان
ota كرپك, مژه

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net