5000 متر synonyms and antonyms

5000 metres

English 5000 metres, 5000 meters
Chinese 5000 米赛跑, 5000 米
French 5000 mètres, 5 000 mètres
sh utrka na 5000 metara, trka na 5.000 metara

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net