det skæve tårn i pisa synonyms and antonyms

leaning tower of pisa

English leaning tower of pisa, leaning tower
Norwegian det skeive tårnet i pisa, det skjeve tårn i pisa, det skjeve tårnet i pisa
sco leanin touer o pisa, touer o pisa
Catalan torre de pisa, torre inclinada de pisa
Spanish torre inclinada de pisa, torre de pisa
fil nakahilig na tore ng pisa, tore ng pisa
Western Frisian skeve toer fan pisa, toer fan pisa
Italian torre di pisa, torre pendente di pisa, torre pendente
Malay menara condong pisa, menara miring pisa, menara pisa
Punjabi ਪੀਸਾ ਦੀ ਮੀਨਾਰ, ਪੀਸਾ ਦੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਮੀਨਾਰ
Russian пизанская башня, падающая башня
sh kosi toranj u pisi, krivi toranj u pisi, krivi toranj u pizi
Slovak šikmá veža v pise, pisanská veža, piská veža, veža v pise
Albanian kulla e pjerrët e pizës, kulla e pizës
Arabic برج بيزا, برج بيزا المائل, برج بيزا المايل
Bangla পিসা টাওয়ার, পিসার হেলানো মিনার
Czech šikmá věž v pise, šikmá věž
Greek κεκλιμένοσ πύργοσ τησ πίζασ, κεκλιμενοσ πυργοσ τησ πιζασ, πυργοσ τησ πιζασ
Basque pisako dorre okertua, pisako dorrea
Finnish pisan kalteva torni, pisan torni
French tour de pise, tour penchée de pise
Gujarati પીઝાનો ઢળતો મિનારો, પીઝાનો મિનારો
Hebrew מגדל נטוי של פיזה, מגדל פיזה
Armenian պիզայի աշտարակ, պիզայի թեք աշտարակ
Georgian პიზის დახრილი კოშკი, პიზის კოშკი
Macedonian кривата кула во пиза, кулата во пиза, крива кула во пиза

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net