järjestää synonyms and antonyms

fix up

Finnish hoitaa, junailla, järjestää

arrange

English fix up, dispose, order, agree, adjust, classify, construct, determine, distribute, prepare, settle, dress, format, stage, conclude, digest, instrument, negotiate, put, put in order, set, set up
Finnish järjestää, laittaa, organisoida, pystyttää, sopia, sovittaa, säveltää

dispose

English arrange, cast away, destine, discard, incline, qualify, distribute, earmark, junk, throw away
Finnish hävittää, päästä eroon, järjestää, luovuttaa, myydä, siirtää, sijoittaa, taivuttaa, tehdä taipuvaiseksi

organize

English mastermind, coordinate, devise, get up, machinate, organise, form, unionize, organized, prepare
Finnish järjestellä, järjestää, juonitella, koota, organisoida, suunnitella, valmistella

mastermind

English organize, mastermind, direct, engineer, genius, originator, masterminder, orchestrate, organise
Finnish mastermind, johtaja, johtaa, junailla, järjestää, organisoida, suunnitella

range

English arrange, rate, mountain range, range of function, range of mountains, golf range, array, chain, chain of mountains, codomain, cooktop, image, lay out, mountain chain

order

English sequence, arrange, rate, order, monastic order, holy order, order of magnitude, purchase order, put in order, rules of order, appointment, behest, booking, command, dictate, enjoin, gild, instruct, bespoke, brotherhood, class, commission, degree, direction, discipline, family, fraternity, injunction, instruction, law, method, peace, prescription, quiet, regularity, rule, society, succession, symmetry, tribe, club, ordering, decree, orderliness, sort, ordain, regulate, organization, parliamentary law, parliamentary procedure, prescribe

sequence

English order, chronological sequence, chronological succession, episode, progression, succession, string, successiveness
Finnish sarja, sekvenssi, aikajärjestys, episodi, jatko osa, järjestää, peräkkäisyys, perättäisyys, sekvensoida

rate

English range, order, rate, charge per unit, grade, installment, place

take place

English occur, come to pass, happen
Finnish järjestää, käydä, tapahtua

marshal

English marshal, marshall, mobilize, serialise, serialize
Finnish johdattaa, järjestää, poliisimestari, sijoittaa, šeriffi

program

English program, computer program, broadcast, computer programme, plan
Finnish ohjelma, suunnitelma

book

English book, rule book, belt, tome, bible, koran, record, script, ledger, bespeak, burst, engage, learn, penalise, penalize, punish, study, reserve, have one's name taken

ravel

English maurice ravel, ravel out, ankle, knot, run, tangle, unravel
Finnish järjestää, purkaa, sekoittaa, selvittää, solmia, sotkea

unclutter

English clear, declutter
Finnish järjestää, selkeyttää, raivata

systematize

English codify, systematise, systemise, systemize
Finnish järjestelmällistää, järjestää, systematisoida, systemoida

accommodate

English adapt, oblige, lodge, suit, admit, attend to, conciliate, hold, house, reconcile
Finnish sopeuttaa, hankkia, järjestää, mahtua, majoittaa, mukauttaa, ottaa, saada sopimaan, sovittaa, toimittaa

align

English adjust, aline, array, coordinate, line up, ordinate
Finnish asettaa riviin, asettua jkn kannalle, asettua jkn puolelle, asettua jkn rinnalle, järjestää, kohdistaa, liittyä jhk, luokitella, oikaista, panna järjestykseen, suoristaa, tasata

stagger

English appal, careen, distribute, flabbergast, flounder, keel, lurch, reel, swag, vacillate, weaken
Finnish hoipertelu, hoiperrella, hoippua, horjua, järjestää, järkyttyä, mennä pois tolaltaan

provide

English bring home bacon, cater, contribute, ply, share, supply, put up, leave
Finnish tarjota, antaa, elättää, hankkia, hankkia elanto, järjestää, säätää, tyrkyttää, varautua

järjestää antonyms

mess up, mess, take away, take, bear away, carry away, foul up, fuck up, screw up, ruffle up, take out, disincline, indispose, disorder, chaos, clutter, stitch, anarchy, make, domain, the, bear off, carry off, detract, from, deduct, deprive, remove, subtract, takeout, hash, make hash of, ballup, gum, ruffle, botch, clutter up, domain name, discommodate, incommode, inconvenience, discommode, trouble, domain of definition, knowledge domain, domain of function, molest, disqualify, mess hall, withhold, abstain, fuddle, hodgepodge, jumble, keep back, mare's nest, havoc, mayhem, turmoil, acracy, bailiwick, bedlam, bungle, confusion, demesne, dishevel, world, sphere, land, lawlessness, make believe, make into, make up, make water, muddle, recoup, smother, spurn, welter, retain, disarray, riot, disorderliness, perturb, disturb, disturbance, malady

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net