järjestäminen synonyms and antonyms

organization

English arrangement, organization, machine, organisation, constitution, administration, system
Finnish järjestys, järjestäytyminen, organisoituminen, järjestely, järjestäminen, järjestö, muodostaminen, organisaatio, organisointi, rakenne, rakentaminen, systeemi

arrangement

English organization, order, arrangement, musical arrangement, placement, agreement, arranging, lay out, organisation, scheme, set up, settlement, system, transcription, accommodation
Finnish järjestely, järjestäminen, asetteleminen, järjestys, jäsentely, sovittaminen, sovitus, systeemi, transkriptio

order

English organization, order, monastic order, holy order, order of magnitude, purchase order, put in order, rules of order, appointment, behest, booking, command, dictate, enjoin, gild, instruct, bespoke, brotherhood, class, commission, degree, direction, discipline, family, fraternity, injunction, instruction, law, method, peace, prescription, quiet, regularity, rule, sequence, society, succession, symmetry, tribe, club, ordering, decree, orderliness, sort, arrange, rate, ordain, regulate, parliamentary law, parliamentary procedure, prescribe, say, tell
Finnish järjestys, hankintatilaus, järjestely, järjestäminen, järjestää, komentaa, kunniamerkki, käskeä, käsky, lahko, luokka, mittojen mukaan, munkkikunta, määrätä, määräykset, määräys, parlamentaarinen järjestys, parlamentaarinen laki, pylväsjärjestelmä, sanoa, suuruusluokka, termentää, tilata, tilaus, veljeskunta

provision

English provision, commission, arrivals, board, planning, supply, victual, proviso, purvey, stipulation, supplying, victualling
Finnish vara, varaus, hankinta, järjestäminen, muonittaa, sopimusehto, tarjota, toimittaminen, varasto

disposal

English garbage disposal, administration, disposition, dumping, electric pig, use
Finnish järjestäminen, luokittelu, hävittäminen, jätemylly, käyttö, määräysvalta, pois heittäminen

järjestäminen antonyms

mess, disarray, disorder, chaos, anarchy, suggestion, tribe, law, disorganize, disorganise, mess hall, mess up, disorganized, disarrange, confusion, dishevel, disorderliness, persuasion, acracy, disorganised, innuendo, law of nature, lawlessness, havoc, mayhem, turmoil, bedlam, bungle, federation of tribes, folk, hodgepodge, natural law, practice of law, batch, fix, messiness, muss, mussiness, nation, pandemonium, pinch, proffer, prompting, proposal, proposition, puree, shemozzle, snafu, advice, hint, hypnotism, trace, topsy turviness, topsy turvydom, topsy turvyness, touch, trade fair, kinfolk, kin, announcement, handout

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net