jättää syytekirjelmä synonyms and antonyms

charge

English charge, bursting charge, electric charge, explosive charge, churg strauss syndrome, batch, accusation, accuse, allegation, armorial bearing, assertion, bear down, bearing, bill, billing, burden, burster, care, cartoon, fee, mission, commission, bang, cathexis, blame, load, agitate, tear, commit, consign, appoint, commitment, complaint, dues, entrustment, file, heraldic bearing, level, lodge, part, point, saddle, storming, bear, cargo, indictment
Finnish vastuu, ahtaa täyteen, antaa ohjeet valamiehistölle, jättää syytekirjelmä, kanne, käskeä, käyttää vaakunamerkkinä, ladata, laskuttaa, laskutus, lataus, maksu, mennä maata käskystä, määrätä, nostaa kanne, osoittaa, ostaa luotolla, panos, rasittaa jkta, rasitus, rynnistys, rynniä, räjähdyspanos, räjäytyspanos, suojatti, syyte, syyttää, syöksyä, sähkölataus, täyttää, vaakunakuvio, vaakunamerkki, varata, varaus, veloittaa, veloitus, väittää

jättää syytekirjelmä antonyms

cash, servant, pay for, invite, pay cash, johnny cash, cash in, hard cash, maid servant, man servant, servant girl, pay, pay up, pay off, retreat, ark, back away, back down, back off, back out, back up, bug out, crawfish, crawfish out, home of rest, commodity, goods, product, handicraft, merchandise, intersection, tendon, basin, help, lackey, oasis, place of refuge, pull back, pull in one's horns, resting place, retirement, hideaway, retrograde, withdraw, sanctuary, action, ante up, cheese, compensate, compensation, dead presidents, dosh, fee, hard currency, he, immediate payment, make up, money, retainer, domestic worker, handmaid, servitor, thrall, washbasin, wonga, numerator, wage

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net