khrushchov synonyms and antonyms

khrushchov

English nikita sergeyevich khrushchev, khrushchev

nikita sergeyevich khrushchev

English nikita sergeyevich khrushchev, nikita khrushchev, khrushchev
Portuguese khrushchov, nikita khrushchov

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net