neglect synonyms and antonyms

neglect

English hemispatial neglect, leave out, disuse, overleap, pretermit, disregard, ignore, carelessness, negligence, omit, overlook, renounce, slight, drop, miss, fail
Danish ignorere, forsømme, negligere
Dutch negeren, verwaarlozen
Finnish sivuuttaa, hylätä, jättää huomioon ottamatta, jättää huomiotta, jättää tekemättä, jättää väliin, käytöstä pois jättäminen, laiminlyödä, laiminlyönti, olla huomaamatta, olla piittaamatta, olla välittämättä

leave out

English overlook, miss out, neglect, exclude

overlook

English leave out, overlook, neglect, dominate, look out on
Finnish näköalapaikka, olla huomaamatta, valvoa

omit

English leave out, neglect, leave off, exclude

miss

English leave out, miss, neglect, bom, escape, lack, lose, misfire, mississippi, girl, mistake, want
Danish mangle, savne, frøken, misse
Dutch juffrouw, mejuffrouw, missen
Swedish miss, miss a, bom, misstag, fröken, bomma, missa
Finnish miss a, neiti, ampua ohi, missata, epäonnistuminen, jäädä vaille, kaivata, mennä ohi, myöhästyä, olla kadoksissa, olla pääsemättä, olla vailla, olla ymmärtämättä, puuttua, välttää

carelessness

English negligence, neglect, inattention, remissness, sloppiness
Dutch achteloosheid, onoplettendheid, onvoorzichtigheid
Swedish oaktsamhet, vårdslöshet
Finnish ajattelemattomuus, huolimattomuus

negligence

English carelessness, negligence, neglect, neglectfulness, nonperformance, remissness
Dutch achteloosheid, nalatigheid
Finnish heitteillejättö, huolimattomuus, laiminlyöminen, piittaamattomuus, suorittamatta jättäminen, välinpitämättömyys

disregard

English ignore, neglect, misregard, unheed, unmind, dismiss, disrespectfulness, forget
Finnish piittaamattomuus, välinpitämättömyys

ignore

English disregard, neglect, cut, misheed, turn blind eye, unheed, unmind, dismiss, snub
Finnish ei ottaa huomioon, ei välittää, jättää huomiotta, sivuuttaa, olla huomaamatta, olla piittaamatta, teeskennellä olevansa huomaamatta, väheksyä

renounce

English drop, neglect, abandon, abdicate, abjure, deny oneself, disown, decline, deny, desert, forsay, forswear, quit, reject, resign, foreswear, vacate, repudiate
Finnish antaa periksi, luovuttaa, hylätä, kieltäytyä tunnustamasta, kieltää

drop

English renounce, drop, neglect, drop curtain, drop goal, drop kick, drop of water, drop off, abandon, bead, bustard, curtain, decrease, dip, discharge, drib, driblet, drip, cliff, devolve, dribble, fell, shed, sink, flatten, spend, dismiss, dangle, fall, free fall, get rid of, hang, knock off, lose, lower, pearl, put down, set down, subside, trapdoor, unload, dropped goal, field goal, liquorice
Danish dråbe, fald, miste
Dutch lik, druppel, dropje, droppel, drup
Finnish pisara, tippa, helmi, hävitä, jättää, jättää pois, jättää sikseen, jättöpaikka, keruupaikka, laskea, lasku, lopettaa, mainita ohimennen, piilo, pudota, pudottaa, pudotus, purkaa, siirtyä, synnyttää, tilkka, toimittaa, vapaa pudotus, viedä

overleap

English neglect, vault

slight

English neglect, cold shoulder, little, negligible, ignorable, meaningless, tiny, slender, tenuous, belittlement, ignoring, rebuff, belittle, contemn, weak, wound
Finnish heikko, pintapuolinen, vähäinen, välitön, halveksua, kohdella kylmästi, loukata, väheksyä

fail

English neglect, culprit, perpetrator, abate, agent, betray, bomb, break, break down, collapse, conk out, decay, decline, die, failure, fall on one's face, flunk, flush it, founder, give out, give way, go, go bad, go wrong, hiccup, miscarry, run out, file, folder
Dutch falen, mislukken
Finnish epäonnistua, hajota, heiketä, joutua epäkuntoon, joutua vararikkoon, jättää tekemättä, laiminlyödä, lakkoilla, loppua, olla kykenemätön jhk, pettää, päästä loppumaan, reputtaa, rikkoutua

neglect antonyms

care, carefulness, listen, observe, regard, concern, look, mention, notice, recognize, respect, watch, test, arrogate, honorable mention, keep watch, listen in, listen to, ascribe, assume, commandeer, usurp, claim, assign, caution, give care, look here, look like, mental test, psychometric test, read, read out, seize, watch for, watch out, watch over, include, common starling, reply, declare, stare, mentioning, report, starling, abide by, accept, acknowledge, act on, act upon, add, adduce, adjudge, advert, affect, agnise, agnize, answer, attend, attention, behold, bring up, call attention to, celebrate, cite, compliments, interest, business, refer, concernment, consider, declaration, disclose, announce, deference, depose, discern, distinguish, do, encompass, esteem, fear, get back to, grade, headache, hear, hold, honor, honour, admit, involve, judge, keep, knowledge, like

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net