phenylethylene synonyms and antonyms

styrene

English phenylethylene, styrene, cinnamene, vinylbenzene

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net