sexton synonyms and antonyms

sexton

English anne sexton, sixteen, sacristan, sexton
Dutch sexton, koster
Polish sexton, zakrystian
Turkish sexton, zangoç
German sexton, küster, sechzehn, küsterin, sigrist, sigristin
French sexton, seize, sacristain, sacriste, sacristaine
Italian sexton, sacrestano, sagrestano, sacrista, sagrista, scaccino
Finnish suntio, kirkonvartija

anne sexton

English sexton, anne sexton
French anne gray harvey, anne sexton
Spanish sexton, anne sexton
Finnish sexton, anne sexton
Malay sexton, anne sexton

sixteen

English 16, xvi
Polish szesnaście, szesnaścioro
Italian sedici, 16
Finnish kuusitoista, 16, xvi
Malay enam belas, satu puluh enam, sepuluh enam

sacristan

English sexton, sacristan
German küster, küsterin
French sacristain, sacristaine

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net