skrytěnky synonyms and antonyms

cryptomonad

English cryptomonad, cryptophyte
Thai คริปโทโมแนด, ไฟลัมคริสโซไฟตา
Catalan criptofícia, criptòfit
Finnish cryptomonadales, kryptofyytti, nielulevät
French cryptophyta, cryptophytes

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net