subtração synonyms and antonyms

subtraction

English deduction, minus
Portuguese sinal de menos, subtracção, subtraçao, subtração
Thai การลบ, การหักลบออก
Arabic اقتطاع, تنقيص, خصم, طرح
Catalan resta, subtracció, sostracció
German subtraktion, abziehen
Belarusian адніманне, адыманне
Spanish resta, substracción
Persian تفریق, منها, کاهش
Finnish vähentäminen, miinus, vähennys, vähennyslasku
French soustraction, abattement, déduction
Italian sottrazione, deduzione, defalco, detrazione
Japanese 引き算, 減法, マイナス, 天引き, 差し引き, 差引, 差引き, 引算, 扣除, 控除, 減算
Turkish çıkarma, çıkarma işlemi
Uzbek ayirish, olish
Malay pemotongan, pengurangan, tolak

subtração antonyms

addition, add, addition reaction, chemische addition, add up, add together, ➕, aumento, bonifikoj, mbledh, mbledhje, rritje, shtoj, การเพิ่มขึ้น, 加减乘除, 加总, 加法, 续增, acrescentar, adicionar, somar, ทําให้เพิ่ม, บวก, เพิ่ม, เสริม, 下, 兑, 加, 加上, 加添, 加进, 增, 增添, 增补, 归并, 找补, 拢, 搭, 新增, 归併, 添, 添加, 益, 着, 长, 附, 饶, إضافة, زيادة, addició, augment, increment, sčítání, additionsreaktion, adjunktion, insertion, adicio, adición, összeadás, addizione, toevoeging, dodawanie, adição, сложение, rechnung, zusatz, add on, addendum, ҡушыу, прибавяне, pagpuno, adiad, appendix, augmentation, extension, extra, hinzufügung, penthouse, proliferation, supplement, zufügung, προσθεση, accession, accumulating, accumulation, adjunct, appendage, enlargement, increase, mushrooming, añadidura, جمع, additio, lisäys, הוספה, צירוף, adisyon, գումարում, հավելում, viðbót, 付加, 追加, დამატება, მიმატება, შეკრება, 가미, 부가, 추가, кошуу, pielikums, додавање, penambahan, għadd, tilføye, tillegg, aditione, ado, ଯୋଗ, yapay, adaos, adăugire, прибавление, additzione, dodavanje, pridodavanje, చేర్పు, 增加, 附加, summation, affix, annex, gain, improver, أضاف, addicionar, afegir, agregar, agregar se, sumar, přidat, addieren, ergänzen, hinzufügen, ad d, attention deficit disorder, добавям, tilføje, προσθετω, bestow, coalesce, mention, aldiri, aldoni, añadir, lisama, lisätä, idugtong, ajouter, tara, ƙara, הוסיף, जोड़ना, hozzátesz, ավելացնել, հավելել, aggiungere, 加える, 덧붙이다, 부연하다, pielikt, pievienot, нэмж хэлэх, tambah, adi, dodać, adăuga, добавить, добавлять, annanghere, acciùngiri, dodati, tillägga, เพิ่มเติม, جوڑنا, nói, nói thêm, thêm, thêm thắt, total, lend, append, cast up, cheek, ħadd, contribute, enroll, sum, supply, adicii, bat egin, batu, elkartu, erantsi, gaineratu, gehitu, رساندن, jatkaa, laskea yhteen, additionner, adjoindre, appliquer, apposer, fournir, joindre, livrer, rajouter, engadir, חבר, összead, sommare, つけ加える, つけ足す, プラス する, 付けたす, 付ける, 付け加える, 付け足す, 付加 する, 付記 する, 付足す, 併す, 併せる, 入れ筆 する, 入筆 する, 列ねる, 加算 する, 合算 する, 合計 する, 和する, 増す, 寄せる, 差す, 施す, 書きくわえる, 書きたす, 書き加える, 書き添える, 書き足す, 書加える, 書添える, 書足す, 注す, 注意力欠如障害, 注意欠陥障害, 添加 する, 点す, 申し添える, 着ける, 繰り入れる, 繰入れる, 言いたす, 言い添える, 言い継ぐ, 言い足す, 言添える, 言継ぐ, 言足す, 足し加える, 足す, 足加える, 連ねる, 重ねる, 附ける, ditambahkan, kata, makanan, melampir, membekali, memberi, membilai, membubuh, menambah, mencampurkan, mengepil, menjumlah, menyediakan, menyesuaikan, pembekalan, tab, ampliación, cuenta, incremento, batutze, eranskin, eranste, gehigarri, gehikuntza, gehitze, hiri ingurune, korotus, lisä, lisälaite, lisääminen, lähiö, bylae, bilag, suma, batuketa, kuwenta, oanhingsel, hozzáadás, adiciono, viðauki, 加算, 勘定, 勘定書, 足し算, daftar, rekening, tambahan, optelling, regning, addicion, soma, agregashon, rachunek, adăugare, suplimentare, tontonyan, hesapi, tillsats, tillägg, hesabu, iakhawunti, check, additivation, adjonction, ajout, ajoutage, appendice, augmentes, rajout, aggiunta, giunta, maggiorazione, miglioramento, お負, お負け, そえ物, サプリメント, プラス, プラス オン, プラスオン, レシート, 上乗せ, 付かたり, 付けたし, 付けたり, 付け足し, 付け足り, 付たり, 付記, 付足し, 付足り, 付録, 会計, 副え, 加えること, 加え算, 加増, 加減乗除, 増, 増し, 増分, 増加, 増加数, 増大, 寄せ算, 御負, 御負け, 添え, 添えもの, 添え物, 添付, 添加物, 添物, 添附, 積算, 継ぎ足し, 継足し, 補記, 補足, 計算, 足し前, 追加額, 追記, 附録, bahan tambahan, campuran, gandaan, jumlah, kenaikan, lanjutan, pencampuran, penjumlahan

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net