مترادف و متضاد با Synsets را پیدا کنید

برای پیدا کردن مترادف و متضاد از synetets استفاده کنید. 68 زبان مشترک دیگر وجود دارد که واژگان آنها حداقل 10،000 اصطلاح است. تقریباً 90٪ از جمعیت جهان بطور بومی یکی از این زبانها یا زبانهای اصلی را صحبت می کنند. این لیست همچنین شامل برخی از زبان های تاریخی (مانند لاتین) یا ساخته شده است (مانند اسپرانتو). بسیاری از دانش ما از طریق اینترنت ، فرهنگ لغت چند زبانه رایگان است. این اطلاعات در مورد مترادف ها ، متضادها ، ترجمه مفاهیم به صدها زبان ، و حواس چند کلمه دارای برچسب برای بسیاری از کلمات به ما می دهد.

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net