آي بي إم مترادف و متضاد

ibm

عربی آي بي إم, اي‌ بي‌ ام, اي‌بي‌ام

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net