توبوليف مترادف و متضاد

tupolev tu 134

عربی توبوليف تي يو 134, توبوليف

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net