سودا هانيا مترادف و متضاد

souda

انگلیسی souda, suda

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net