سور برلين مترادف و متضاد

berlin wall

lmo mur de berlin, mür de berlin
اوکراینی берлінський мур, берлінська стіна
چینی 柏林围墙, 柏林墙
عربی جدار برلين, سور برلين
یونانی τείχοσ του βερολίνου, τειχοσ του βερολινου
کردی hêta berlînê, دیواری بەرلین
لاتین murus berolinensis, vallum berolinense

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net