فيتوريو دي سيكا مترادف و متضاد

vittorio de sica

انگلیسی vittorio de sica, de sica

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net