مسامحة كهربائية مترادف و متضاد

admittance

انگلیسی admittance, admission, entree, entrance

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net