1980 1989 مترادف و متضاد

1980s

انگلیسی 1980s, 80s, eighties

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net