kokořík مترادف و متضاد

polygonatum

انگلیسی polygonatum, genus polygonatum

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net