tamaraw مترادف و متضاد

tamaraw

سبویی tamaraw, bubalus mindorensis

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net