पर्यायवाची और विलोम অসমিয়াম

osmium

हिन्दी गुर्वातु, ओस्मियम
अंग्रेज़ी osmium, atomic number 76, os

एक नि: शुल्क, बहुभाषी ज्ञान ग्राफ Synsets.net