पर्यायवाची और विलोम klaipėda

klaipėda

अंग्रेज़ी klaipeda, klaipėda
लिथुआनियाई klaipeda, klaipėda
पुर्तगाली klaipeda, klaipėda, memel
sh klaipėda, klajpeda
चेक klaipėda, klajpeda
जर्मन klaipėda, memel

klaipeda

अंग्रेज़ी klaipėda, klaipeda, memel
पुर्तगाली klaipėda, klaipeda, memel
फ़िनिश klaipėda, memel
मलय klaipeda, memel

एक नि: शुल्क, बहुभाषी ज्ञान ग्राफ Synsets.net