catechistの同義語と反意語

catechist

オランダ語 catechist, catecheet
ポーランド語 katecheta, katechetka
ドイツ語 katechet, katechetin
マオリ語 kaikatikīhama, katekita

無料の多言語ナレッジグラフ Synsets.net