chikungunyafieberの同義語と反意語

chikungunya

ドイツ語 chikungunyafieber, chikungunya fieber

無料の多言語ナレッジグラフ Synsets.net