ค้นหาคำพ้องความหมายและคำตรงกันข้ามกับ Synsets

ใช้การซิงก์เพื่อค้นหาคำพ้องและคำตรงข้าม มีภาษาทั่วไปอีก 68 ภาษาโดยมีคำศัพท์อย่างน้อย 10,000 คำประมาณ 90% ของประชากรโลกพูดภาษาใดภาษาหนึ่งหรือภาษาแกนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง รายการนี้ยังรวมถึงบางภาษาที่เป็นประวัติศาสตร์ (เช่นละติน) หรือสร้าง (เช่นภาษา) ความรู้มากมายของเรามาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นพจนานุกรมหลายภาษาฟรี สิ่งนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำพ้องความหมายคำตรงข้ามการแปลแนวคิดเป็นภาษาต่างๆหลายร้อยภาษาและการใช้คำที่มีป้ายกำกับหลายคำสำหรับหลาย ๆ คำ

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net