คำพ้องและคำตรงข้ามของ تميم الإنزيم

coenzyme

ไทย โคเอนไซม์, โคเอนไซม์เอ
อาหรับ تميم الإنزيم, مرافق الإنزيم أ

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net