คำพ้องและคำตรงข้ามของ حرية التعبير

freedom of speech

อังกฤษ free speech, freedom of speech

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net