คำพ้องและคำตรงข้ามของ سنديان أشعر

quercus cerris

อังกฤษ quercus cerris, turkey oak, european turkey oak

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net