คำพ้องและคำตรงข้ามของ سوليتون

soliton

อังกฤษ soliton, soliton wave, solitary wave

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net