คำพ้องและคำตรงข้ามของ فنيا

vocationally

อาหรับ حرفيا, فنيا, مهنيا, وظيفيا
ญี่ปุ่น 職業上, 職業的

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net