คำพ้องและคำตรงข้ามของ كيلو متر

kilometer

ไทย ก ม, กม, กิโล, กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง, กิโลเมตร, โล
อังกฤษ kilometer, kilometre, kilo, klick, km
อาหรับ كم, كيلو متر, كيلومتر

كيلو متر ตรงข้าม

ไมล์, ไมล์สวีเดน, ไมล์โรมัน

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net