คำพ้องและคำตรงข้ามของ كيميا

chemistry

ไทย การมีปฏิกิริยา, คุณสมบัติทางเคมี, วิชาเคมี, วิทยาศาสตร์เคมี, เคมี
อังกฤษ chemistry, interpersonal chemistry, alchemy, chemical science
อาหรับ علم الكيمياء, كيميا, كيمياء

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net