คำพ้องและคำตรงข้ามของ مركاتور

gerardus mercator

ไทย เจอร์อาร์ดัส เมอร์คาเตอร์, เจอร์ฮาร์ด เครเมอร์, เมอร์คาเตอร์
อังกฤษ gerardus mercator, mercator, gerhard kremer

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net