คำพ้องและคำตรงข้ามของ مسامحة كهربائية

admittance

อังกฤษ admittance, admission, entree, entrance

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net