คำพ้องและคำตรงข้ามของ วิทยาศาสตร์เคมี

chemistry

ไทย การมีปฏิกิริยา, คุณสมบัติทางเคมี, วิชาเคมี, วิทยาศาสตร์เคมี, เคมี
อังกฤษ chemistry, interpersonal chemistry, alchemy, chemical science

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net