คำพ้องและคำตรงข้ามของ almindelig benved

euonymus europaeus

อังกฤษ euonymus europaeus, common spindle tree

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net