คำพ้องและคำตรงข้ามของ almindelig bjørneklo

heracleum sphondylium

อังกฤษ heracleum sphondylium, cow parsnip

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net