คำพ้องและคำตรงข้ามของ catechist

catechist

ดัตช์ catechist, catecheet
โปแลนด์ katecheta, katechetka
เยอรมัน katechet, katechetin
เมารี kaikatikīhama, katekita

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net