คำพ้องและคำตรงข้ามของ dammam

dammam

sh dammam, damam
ฝรั่งเศส dammam, davul

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net