คำพ้องและคำตรงข้ามของ jäähdytysseos

cryogen

ฟินแลนด์ jäähdytysseos, kryogeeninen kylmäaine

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net