คำพ้องและคำตรงข้ามของ järvikerrostuma

lake bed

สเปน fondo del lago, lecho lacustre
ฟินแลนด์ järvenpohja, järvikerrostuma

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net