คำพ้องและคำตรงข้ามของ kokořík

polygonatum

อังกฤษ polygonatum, genus polygonatum

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net