คำพ้องและคำตรงข้ามของ kolchoz

kolkhoz

อิตาลี kolchoz, colcos

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net